เกี่ยวกับเรา

Introduce จุดเริ่มต้น โอเวอร์ออล ซิสเท็ม

       โอเวอร์ออล ซิสเท็ม คือ จุดศูนย์รวมครบวงจรของงานระบบ อาทิ งานระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ดับเพลิง(UL/FM) ก๊าส น้ำมัน ไอน้ำ และงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไว้ที่จุดเดียว หรือ One Stop Service สำหรับงานระบบให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ได้แก่ โรงงาน โรงแรม บ้าน อาคาร ตึกสูง โรงกลั่นน้ำมัน หรือ ร้านค้า นโยบายของทางบริษัท คือ จำหน่ายสินค้าตรงตามการใช้งาน คุณภาพตรงความต้องการ และราคาตรงความพอใจ

สั่งซื้อ & แจ้งชำระเงิน
แคตตาล็อก
ตัวแทนจำหน่าย